KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/12

Sáng

Chào cờ

 

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Ba

03/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

     Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

BDHSG - Phụ đạo HS yếu

Làm việc bình thường

Học bồi dưỡng - Phù đạo

 

Thứ Tư

04/12

Sáng

 Làm việc bình thường

Thi sáng tạo KHKT

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Năm

05/12

Sáng

Làm việc bình thường

Kiểm tra PCCC

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Sinh hoạt TCM

Sinh hoạt TCM

 

Thứ Sáu

06/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Họp HĐTĐ

Họp HĐSP

Họp HĐTĐ

Họp HĐSP

Họp HĐTĐ

Họp HĐSP

 

Thứ Bảy

07/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học - Giao ban

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

08/12

Sáng

 

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369626 lần

Đang online: 41 người