KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/1

Sáng

 

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bù TKB thứ 7

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

14/1

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

     Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Họp TCM - Sơ kết HKI

Họp TCM - Sơ kết HKI

Họp TCM - Sơ kết HKI

 

Thứ Tư

15/1

Sáng

Dạy học

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Năm

16/1

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Lao động

Làm việc bình thường

Lao động

 

Thứ Sáu

17/1

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Tổng kết chi bộ

       Tổng kết chi bộ

Tổng kết chi bộ

 

Thứ Bảy

18/1

Sáng

Tổng kết HĐSP

Tổng kết HĐSP

Tổng kết HĐSP

 

Chiều

Sơ kết toàn trường

Sơ kết toàn trường

Sơ kết toàn trường 

Sơ kết toàn trường

 

CN

19/1

Sáng

 

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 379861 lần

Đang online: 26 người