DANH SACH TRICH NGANG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TUYÊN HÓA

CĐ TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC: 2015- 2016

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Đảng viên

Nam

Nữ

1

Hoàng Quang Vinh

02/9/1977

 

H. trưởng

Đại học

x

2

Nguyễn Thanh Xuân

03/6/1979

 

P. Hiệu trưởng

Đại học

x

3

Nguyễn Hồng Sỹ

10/11/1978

 

TTCM

Đại học

x

4

Hoàng Thị Giang Thanh

 

10/4/1980

TTCM

Đại học

x

5

Đậu Thị Hằng

 

22/7/1985

TTCM

Đại học

x

6

Lê Thị Mai Hương

 

03/2/1979

TPCM

Đại học

x

7

Hà Duy Mạnh

14/5/1982

 

TPCM

Đại học

x

8

Hoàng Hữu Lâm

19/5/1963

 

TPCM

Trung cấp

x

9

Mai Phúc Hán

17/9/1958

 

GV

Cao Đẳng

x

10

Hoàng Văn Tường

02/4/1958

 

GV

Đại học

x

11

Nguyễn Quý Hùng

04/6/1980

 

GV

Đại học

x

12

Hà Duy Oánh

15/8/1979

 

GV

Đại học

x

13

Ngô Đức Tính

08/8/1979

 

GV

Cao Đẳng

x

14

Hoàng Xuân Hồng

05/5/1982

 

GV

Cao Đẳng

x

15

Nguyễn Thị Mai

 

01/01/1989

GV

Đại học

x

16

Hà Thị Hương

 

08/5/1990

GV

Đại học

 

17

Nguyễn Thị Hằng

 

01/4/1986

NV

Trung cấp

x

18

Nguyễn Thị Hương

 

02/6/1989

NV

Trung cấp

 

19

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

 

14/8/1989

NV

Cao đẳng

x

 

                                                                              Chủ tịch Công đoàn

 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thanh Xuân

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 379860 lần

Đang online: 25 người