Kế hoạch hoạt động đội năm học 2018-2019

11/25/2018 9:25:44 AM

Chủ đề năm học. Kế hoạch trọng tâm các kế hoạch chi tiết

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TUYÊN HÓA             ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

 


                                                                Cao Quảng, ngày 14 tháng 10 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

-----------

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 của Hội đồng Đội huyện Tuyên Hóa; Bám sát Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Hội nghị viên chức của Nhà trường. Liên đội xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

 

I. CH ĐỀ NĂM HỌC                  

 

“Thiếu nhi Tuyên Hóa

Học tập tốt, rèn luyện chăm”

 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trọng tâm tham gia thực hiện chỉ tiêu về xây dựng mới tại xã ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; toàn Liên đội hỗ trợ, giúp đỡ 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào“Thiếu nhi Quảng Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghiên cứu triển khai phù hợp các phong trào nhánh theo từng nội dung cụ thể.

3. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; giúp tổ chức Đoàn thực hiện vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

4. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới.

5. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội.

 

 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM HỌC 2018 – 2019.

1. 100% Chi đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

2. Mỗi Chi đội hỗ trợ ít nhất 03 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em. Thành lập tủ sách hướng dẫn kỹ năng an toàn cho thiếu nhi.

4. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt.

5. 100% đội viên đăng ký, ít nhất 85% đội viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.

6. 100% các Chi đội thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.

7. BCH Liên, Chi đội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội.

8. Xây dựng các mô hình, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thúc đẩy phong trào “Em yêu khoa học”, “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” cho thiếu nhi.

9. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục học sinh

- Duy trì sĩ số: số lượng: 156/156 ; tỷ lệ:  100% (kể cả 05 học sinh khuyết tật)

- Tỉ lệ lên lớp thẳng (lớp 6, 7, 8):  số lượng: 112/119 ( 94.1%)

-  Học sinh thi lại đạt kết quả lên lớp: số lượng: 4/7 em (56.1%) ; Tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại: 116/119 (97.5%)

- Tốt nghiệp THCS: số lượng: 37/37 (100%) - Hiệu quả đào tạo sau 4 năm: 34/35 (97.1%)

-  Xếp loại chất lượng 2 mặt giáo dục:

- Xếp loại giáo dục đạo đức: (Đánh giá 152/157 em – Có 05 KT hòa nhập):

TSHS

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL %

SL

TL %

TL %

TL %

SL

TL %

152

125

82.2

24

15.8

3

2.0

0

0

- Xếp loại giáo dục văn hóa: Đánh giá 152/157 em – 05 KT hòa nhập):

TSHS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

TL %

SL

TL %

TL %

TL %

SL

TL %

152

23

15.1

56

36.8

70

46.1

3

2.0

 

- Giải các Hội thi:

TT

Nội dung tham gia

Số lượng giải các cấp

Ghi chú

Huyện

Tỉnh

QG

1

HSG các môn văn hóa lớp  lớp 9.

03

01

 

 

2

HSG các môn văn hóa lớp 8.

03

0

 

 

3

Sáng tạo KHKT

01

0

 

 

4

Điền kinh, thể thao

03

0

 

 

5

Tài năng Tiếng Anh (OTE)

0

0

 

 

10. Chỉ tiêu về công tác Đội:

-         Chi đội Vững mạnh xuất sắc: 03/05

-         Chi đội Vững mạnh: 02/05

-         Đội viên xuất sắc: 23

-         Đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ: 97%

-         Liên đội: Mạnh xuất sắc

 IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Tuyên Hóa thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Thiếu nhi Tuyên Hóa - Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

- Giáo dục thiếu nhi hiểu biết về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với các hoạt động “Hành trình đến các địa chỉ đỏ” trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm. Đa dạng hóa các hình thức giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trên kênh thông tin của Đoàn, Đội. Tham gia cuộc thi xây dựng MV hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Tổ chức các hoạt động diễn đàn “Thiếu nhi Quảng Bình - Vâng lời Bác dạy” gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

- Thực hiện lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, sinh hoạt Liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước. Tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thiếu nhi. Phát động, triển khai và hướng dẫn thiếu nhi có những việc làm cụ thể hướng về biển đảo; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và thiếu nhi sinh sống tại các đảo và quần đảo của Việt Nam.

- Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác “Trần Quốc Toản”, tri ân người có công, chia sẻ cùng bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Liên đội.

1.2. Thiếu nhi Tuyên Hóa - Học tập tốt, lao động tốt

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường; giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử; phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Duy trì phong trào “Đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập”.

- Tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua học tốt; hướng dẫn các em phát huy khả năng sáng tạo trong các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm; tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong liên đội, cuộc thi “Em yêu khoa học”, cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”, “Hành trình khoa học”; định hướng cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

-  Tham gia cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa do Phòng GD&ĐT phát động.

          - Tổ chức các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi; triển khai chương trình “Đọc sách cho tương lai”; trang bị tủ sách măng non cho thiếu nhi; tiếp tục tổ chức trại sáng tác thơ văn tuổi học trò.

- Đa dạng hóa các hình thức định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp, định hướng các em lựa chọn trường phù hợp với năng khiếu, năng lực của mình.

- Phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện sức khoẻ, phát triển năng khiếu. Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào trong các hoạt động, sinh hoạt của Đội. Khuyến khích các em tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân ca của địa phương, hướng dẫn các em tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi bổ ích, an toàn trong các dịp quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…

- Nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, tập trung vào các kỹ năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng và triển khai các mô hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả như: “Học kỳ quân đội”, trại kỹ năng “Trải nghiệm để trưởng thành”, “Trải nghiệm sáng tạo khoa học”. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả đề án Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”. Đa dạng hoá các loại hình hoạt động, sinh hoạt văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại nơi công cộng, khu dân cư, khu tập thể. Thực hiện đồng bộ việc bàn giao quản lý trẻ em trong dịp hè, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích tại các địa phương đơn vị.

1.3. Thiếu nhi Tuyên Hóa - Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ”; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức triển khai phong trào, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè. Khuyến khích thiếu nhi nhận giúp đỡ bạn nghèo; nâng cao chất lượng phong trào “Đôi bạn cùng tiến”; quyên góp ủng hộ thiếu nhi tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt khó khăn, thiếu nhi ở vùng bị thiên tai, lũ lụt; tích cực tham gia xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”.

- Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn các em thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của đội “Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi” gắn với việc xây dựng mô hình “Hòm thư giúp bạn”, “Trường lớp không ma tuý”, mở các hòm thư phát giác “Địa chỉ đen” tại các trường học, trên địa bàn khu dân cư nhằm tuyên truyền, phát hiện, tố giác hành vi và người xâm hại trẻ em, phát hiện trẻ em mắc tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn.

1.4. Thiếu nhi Tuyên Hóa - Giữ gìn vệ sinh thật tốt

- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân; biết cách trang bị kiến thức sơ cấp cứu cơ bản trong nhà trường.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng. Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục về môi trường cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku - Em yêu nước sạch”; triển khai Ngày hội sắc màu với chủ đề “Vườn trường mơ ước của em”.

- Duy trì hoạt động của các “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.

1.5. Thiếu nhi Tuyên Hóa - Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

- Đa dạng hoá các hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh truyền thông, thông tin, qua sách báo và các tác phẩm văn học nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để cổ vũ cái tốt, giúp thiếu nhi tránh xa cái xấu, giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; hòa nhã, thân ái với bạn bè…

- Giáo dục thiếu nhi đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Tổ chức tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ.

- Tổ chức các hoạt động, chương trình diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường” gắn với việc tích cực tham gia cuộc thi “Nét đẹp thầy trò” do Hội đồng Đội Trung ương phát động.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma túy, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi. Phối hợp định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại; khai thác hiệu quả mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

2. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

2.1. Công tác đội viên

- Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018- 2022, tiếp tục nghiên cứu, triển khai “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên” và nghiên cứu triển khai mô hình Rèn luyện đội viên trực tuyến phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.  

- Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy quyền tham gia trong các hoạt động Đội gắn với các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng đội viên. Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

2.2. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nghiên cứu vận dụng mô hình cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

2.3. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư

- Tiếp tục định hướng, tập huấn, hỗ trợ cán bộ làm công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em…

- Tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư; duy trì và nhân rộng các hình thức sinh hoạt: Câu lạc bộ sở thích, Lớp học tình thương, Đội tuyên truyền măng non, các hoạt động chăm sóc phát huy các di tích lịch sử, bảo tàng văn hóa, cách mạng… nhằm hướng các em tham gia các hoạt động học tập, vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội ở địa phương.

- Củng cố và phát triển điểm vui chơi dành cho trẻ em; tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào, sân chơi dành cho thiếu nhi ở cơ sở; chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng điểm vui chơi dành cho trẻ em.

2.4. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em phát huy tốt vai trò tự quản, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“, “Lãnh đạo trẻ tương lai”, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.5. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ, Trại huấn luyện Kim Đồng do Hội đồng huấn luyện Trung ương tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng công tác. Thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhằm trang bị đầy đủ các kĩ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Liên đội phụ trách”.

3. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Các cấp bộ đoàn phân công cán bộ, thành lập các tổ, đội, nhóm nòng cốt nắm bắt tình hình trẻ em và phối hợp xử lý thông tin được phản ánh từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; định kỳ hằng quý báo cáo tình hình trẻ em với Đoàn cấp trên và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn. Kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em và kiến nghị xử lý các hành vi xâm hại quyền trẻ em.

- Định hướng, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em như: câu lạc bộ quyền trẻ em, câu lạc bộ phóng viên nhỏ, đội tuyên truyền măng non… Tham mưu để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền định kỳ hằng năm gặp mặt, đối thoại và lắng nghe ý kiến của các em.

- Định kỳ hằng năm tổ chức, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các đoàn giám sát liên ngành về việc thực hiện quyền trẻ em tại các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em, trung thu, Tết nguyên đán. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường nắm rõ số lượng và tìm hiểu nguyên nhân học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học; chủ động giúp đỡ các em quay lại trường.

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư; các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu cho Đoàn hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt hè tại địa phương.

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng tiêu chí và yêu cầu, điều kiện các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 - Tiến hành xây dựng, thiết kế giáo án và đưa vào giảng dạy giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, trọng tâm các chuyên đề giáo dục phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích cho thiếu nhi.

- Triển khai chương trình “Đọc sách vì tương lai” (tháng 9/2018 - tháng 3/2019)

- Triển khai cuộc thi MV hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” (tháng 10/2018 - tháng 5/2019).

- Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe - Tiến bước lên Đoàn" trong các Liên đội nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (tháng 3/2019)

- Triển khai Chương trình giáo dục về môi trường mang tên “Mizuiku – Em yêu nước sạch” (từ tháng 3/2019 - hết năm học).

- Tham gia Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi. (tháng 3-4/2019)

- Tổ chức Ngày hội “Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên”, kỷ niệm ngày thành lập Đội. (Tháng 5/2019)

- Tổ chức “Khai mạc hè” hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tổ chức các cuộc thi, tập huấn, tuyên truyền măng non về: Luật trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực học đường, ...

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                   TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Thị Mai

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2369

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369597 lần

Đang online: 12 người