Kế hoạch hoạt động đội tren địa bàn dân cư

11/8/2018 7:03:09 PM

Đặc điểm tình hình. Kế hoạch hoạt động

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TUYÊN HÓA

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

                                                                    Cao Quảng, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ

 

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Tuyên Hóa. Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Hội đồng Đội xã Cao Quảng. Căn cứ Nghị quyết của Chi bộ. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho đội viên, tạo quỹ đạo khép kín, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Kết hợp giáo dục “Gia đình – Nhà trường – Xã hội”. Liên đội xây dựng kế hoạch hoạt động đội trên địa bàn dân cư như sau:

A.   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.     Thuận lợi:

- Hoạt động đội trên địa bàn dân cư nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho Liên đội tổ chức sinh hoạt có hiệu quả.

- Toàn xã có 09 chi đội trên địa bàn dân cư do 09 Chi đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo.

- Các Chi đoàn cơ sở luôn quan tâm đến hoạt động đội trên địa bàn dân cư. Đội ngũ đoàn viên đa số có năng lực, tích cực, nhiệt tình trong chỉ đạo hoạt động Đội.

- Đội viên đa số có ý thức học tập, rèn luyện tốt.

2.     Khó khăn:

- Địa bàn rộng, một số đoàn viên năng lực tổ chức, chỉ đạo hoạt động còn hạn chế.

- Một số đội viên ý thức tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, còn thờ ơ với phong trào chung của Liên đội.

B.   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

1.     Về học tập:

- Tham mưu tích cực với Đoàn xã, Hội đồng Đội xã để chỉ đạo đội viên thực hiện giờ tự học tại địa bàn dân cư có hiệu quả. Quy định giờ tự học buổi tối từ 19h đến 22h30.

- Phát động phong trào xây dựng góc học tập kiểu mẫu, thời gian biểu khoa học.

- Tham mưu với chi bộ phân công giáo viên phụ trách từng địa bàn dân cư.

- Phối hợp với Hội CCB, Hội CGC, Hội Khuyến học, Chi đoàn, Ban Mặt trận thôn để kiểm tra giờ tự học vào buổi tối. Thực hiện tốt phong trào “Tiếng trống khuyến học” tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, phối hợp với Hội Khuyến học xã thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo về công tác khuyến học”.

- Phát động phong trào thi đua học tập nhân các ngày lễ lớn. Củng cố và duy trì phong trào “Đôi bạn cùng tiến”; “Nhóm bạn học tập” tại địa bàn dân cư. Mỗi chi đội có ít nhất 03 đôi bạn cùng tiến, 03 nhóm bạn học tập giúp nhau trong học tập và mọi hoạt động, rủ nhau đi học đúng giờ.

- Phát động xây dựng quỹ Chi đội, kịp thời giúp đỡ những đội viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được học tập.

2.     Hoạt động xã hội:

- Tổ chức phong trào Trần Quốc Toản, phân công giúp đỡ những gia đình thương binh, gia đình có công với cách mạng, các mẹ già neo đơn tại địa phương, giúp đỡ các bạn nghèo, mồ côi, tàn tật. Mỗi chi đội có ít nhất một địa chỉ tình nghĩa.

- Tham gia phong trào “Vì màu xanh quê hương” trồng cây xanh tại thôn xóm. Thực hiện tốt phong trào “Đoạn đường em chăm”. Tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ và các di tích lịch sử tại địa phương.

- Tham gia tuyên truyền, cổ động, bảo vệ an ninh, trật tự thôn xóm, bảo vệ các công trình công cộng, phát hiện tố giác tội phạm.

- Thực hiện tốt lịch hoạt động theo quy định: Làm vệ sinh thôn xóm vào chiều thứ bảy hàng tuần. Xây dựng đội “Tuyên truyền măng non”; “Đội xung kích chữ thập đỏ”. Đảm bảo mỗi chi đội có 01 đội tuyên truyền măng non, 01 đội xung kích chữ thập đỏ.

3.     Lao động sản xuất, hướng nghiệp:

- Thực hiện tốt phong trào lao động tự phục vụ, lao động giúp gia đình những công việc vừa sức, tập thói quen lao động.

- Chú trọng lao động hướng nghiệp: ươm cây, trồng cây, phát huy nghề truyền thống ở địa phương. Liên hệ với chính quyền địa phương để lao động góp quỹ phục vụ cho hoạt động của Chi đội.

4. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao:

- Tham mưu với các tổ chức đoàn thể trong thôn tổ chức phong tập thể dục buổi sáng: Quy định hiệu lệnh, giờ tập. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các thôn trên địa bàn dân cư tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đội viên trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động. Tổ chức tốt Tết Trung Thu cho đội viên tại địa bàn dân cư.

5. Xây dựng tổ chức Đội:

- Tham mưu với Hội đồng Đội xã tổ chức đại hội liên Liên đội tại địa bàn dân cư. Kiện toàn BCH Liên, chi đội để chỉ đạo hoạt động đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp với Đoàn xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chi đoàn, phụ trách sao chỉ đạo hoạt động đội, sao.

- Quy định lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng vào tối 15 âm lịch, đảm bảo thông tin hai chiều từ nhà trường về địa bàn dân cư và ngược lại để kịp thời nắm bắt tình hình đội viên để có biện pháp phối hợp giáo dục có hiệu quả.

- Hàng tháng Ban chỉ huy chi đội họp để đánh giá hoạt động trong tháng, xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp nối phù hợp với đặc trưng từng địa bàn dân cư.

 DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                      TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

                                                                                               

 

   Nguyễn Thanh Xuân                                                      Nguyễn Thị Mai

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8463

Các Tin đã đăng

  Sổ phát thanh măng non 015-2016 3/4/2016 10:21:56 AM
  BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I 3/4/2016 10:20:38 AM

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369601 lần

Đang online: 16 người