KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2019 -2020

11/5/2019 12:50:03 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 02/ KHTV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2019 -2020 Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của đơn vị Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 -2020 Thư viện trường THCS Cao Quảng xây dựng

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số : 02/ KHTV

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2019 -2020

 

      Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003

     Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa

     Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của đơn vị

     Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 -2020

    Thư viện  trường THCS Cao Quảng xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 -2020 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo nhà trường,được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa.Thư viện trường THCS Cao Quảng đã không ngừng cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình góp phần tích cực trong công tác thi đua đạt thành tích cao của giáo viên và học sinh trong trường trong việc giảng dạy và học tập.

          Công tác thư viện giữ một vai trò quan trọng trong nhà trường góp phần phục vụ tốt công tác dạy và học,cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Thư viện phải luôn là trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học.Tuy nhiên trong thực tế công tác thư viện trường THCS Cao Quảng có nhiều thuận lợi và khó khăn nhất định.

1.Thuận lợi:

          Được sự quan tâm,tạo điều kiện của BGH nhà trường và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa, Thư viện trường THCS Cao Quảng đã có những cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ bạn đọc.Thư viện đã thể hiện rõ được vai trò và chức năng riêng, phục vụ tối ưu cho công tác dạy và học của nhà trường

          Trên cơ sở đó, sau khi kết thúc năm học 2018-2019 tiến hành kiểm kê sổ sách và vốn tài liệu hiện có trong thư viện từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học mới 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

          Với tính chất là thư viện trường THCS, Thư viện luôn quan tâm bám sát chuyên môn của nhà trường để bổ sung nguồn tài liệu phù hợp.       Năm học vừa qua thư viện đã có nhiều phương pháp để thư hút cán bộ, giáo viên và học sinh đến thư viện

Thư viện đã thường xuyên tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các buổi chào cờ hàng tháng. Trong năm đã tổ chức được 02 chủ đề , 08 lần giới thiệu sách trước cờ thu hút đông đảo học sinh đến đọc sách. Từ đó khơi dậy phong trào đọc sách trong nhà trường. Số lượt bạn đọc trung bình trong năm, đối với CBCNV là: 23.5 lượt/ người/ năm; đối với học sinh là: 10 lượt/ HS/ năm.

          Trong năm học 2018-2019 thư viện đã tăng trưởng thêm Một số đầu sách giáo khoa và nghiệp vụ với số tiền bảy trăm mười ba ngàn đồng.

          Bên cạnh đó còn là phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ cho tủ sách dùng chung đã được các em học sinh tích cực hưởng ứng

2. Những mặt còn hạn chế:

  - Số đầu sách tham khảo chưa nhiều về mặt chất lượng, chưa có nhiều sách quý.

  - Tủ sách đạo đức và tủ sách pháp luật tuy đã được bổ sung song còn rất ít,chưa phong phú.

  - Bạn đọc đến thư viện còn chưa có ý thức cao đặc biệt là các em học sinh đầu cấp.

  - Phong trào quyên góp sách còn ít.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2019-2020

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.Thuận lợi:

Với sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường, Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa cùng với phụ huynh học sinh đã đầu tư mua sắm sách giáo khoa, vở bài tập, sách tham khảo cho học sinh phục vụ tốt nhu cầu học tập của các em.

Thư viện đã bổ sung nhiều loại sách phục vụ công tác giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh.

          Cơ sở vật chất: có giá đựng sách và kho sách riêng, có bàn làm việc của cán bộ thư viện, có đủ bàn ghế phục vụ việc đọc sách của bạn đọc

           Trong những năm gần đây được sự quan tâm chú trọng của nhành giáo dục, ban lãnh đạo nhà trường nên thư viện được đầu tư, bổ sung thêm sách tham khảo, sách nghiệp vụ tạo thêm vốn tài liệu cho thư viện càng phong phú từ đó kích thích bạn đọc đến thư viện nhiều hơn.

          Cộng tác viên thư viện làm việc nhiệt tình, nhanh nhẹn, có năng lực. Các em học sinh đều quan tâm, có ý thức học tập, có ý thức đọc sách và giữ gìn bảo quản tốt,chấp hành mọi nội quy thư viện đề  ra.

2.Khó khăn:

   Tủ sách đạo đức,sách pháp luật, bồi dưỡng nâng cao còn hạn chế.

   Kinh phí chi thường xuyên cho thư viện chưa nhiều.

   Một số giáo viên và học sinh trả sách chưa đúng quy định gây khó khăn cho cán bộ thư viện trong việc kiểm kê sách.

 3.Về đội ngũ giáo viên:

    Hiện có 15 cán bộ,giáo viên, nhân viên trong đó:   02 Quản lý

                                                                                     9 Giáo viên

                                                                                     04 nhân viên

4. Về học sinh:

  Tổng số học sinh: 157 em. Trong đó:

                               Khối 6: 40 em/1 lớp

                               Khối 7: 48 em/2 lớp

                               Khối 8: 28 em/1 lớp

                               Khối 9: 41 em/1 lớp

II.CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

 Trong năm học 2019 -2020 phấn đấu đưa thư viện phát triển hơn nữa cả về số lượng bạn đọc và chất lượng phục vụ bạn đọc. Cụ thể như sau:

      - Đảm bảo đủ sách giáo viên giảng dạy và tham khảo, tăng trưởng thêm 150 đầu sách tham khảo.

     - Sách giáo khoa: 100% học sinh có đủ sách giáo khoa

     - Kỹ thuật nghiệp vụ:

          .Tiến hành phân loại, mô tả, tổ chức mục lục và xếp kho theo đúng kỹ thuật nghiệp vụ.

          . Có nội quy thư viện,khẩu hiệu thư viện, bảng giới thiệu sách mới

          . Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng nghiệp vụ

          . Kiểm kê thanh lý tài sản theo quy định,cập nhật kịp thời

    - Công tác bạn đọc:

          . Số lượng cán bộ giáo viên đến thư viện: 100% tăng 1 lượt/Gv/ năm.

          . Số lượng cán bộ giáo viên mượn sách: 100%

          . Số lượng học sinh đến thư viện trên 70% tăng 3 lượt/ HS/ năm.

     - Hoạt động thư viện:

          . Giới thiệu sách hàng tháng,thông báo sách mới ở danh mục giới thiệu sách.

          . Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng sách giáo khoa của học sinh vào đầu năm, đảm bảo 100% học sinh có SGK.

          . Kết hợp với ban phụ trách đội cho học sinh đọc và nghe đọc sách, truyện dưới cờ vào ngày thứ 2 hàng tuần

     - Cơ sở vật chất: Đóng thêm tủ sách ở phòng đọc để giới thiệu sách mới và trưng bày sách.

     - Đăng ký thi đua cuối năm: Thư viện đạt chuẩn

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.Hồ sơ sổ sách:

          Trong thư viện đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách: Sổ đăng ký tổng quát,sổ đăng ký cá biệt,sổ đăng ký sách giáo khoa,sách nghiệp vụ,sách tham khảo, sổ theo dõi mượn sách của giáo viên và học sinh,sổ nhật ký thư viện,sổ theo dõi giới thiệu sách,sổ theo dõi lượt bạn đọc...

2. Bảo quản:

          Kiểm kê theo từng năm,thường xuyên thanh lọc tài kiệu đã lạc hậu,cũ nát ra khỏi thư viện,bổ sung những tài liệu cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

          Sắp xếp sách khoa học,đúng theo quy tắc sắp xếp để tiện cho việc phục vụ cũng như bảo quản

3. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho thư viện

          Luôn tham mưu với ban lãnh đạo nhà trường để tăng cường mua sắm những trang thiết bị cần thiết cho cả khâu bảo quản và phục vụ, bổ sung nhiều loại sách báo  ó chất lượng cao như báo Quảng Bình, Lao động của công đoàn, báo Thiếu nhi dân tộc....Ngoài ra đầu tư thêm 01 máy tính phục vụ cho bạn đọc truy cập.

4. Lịch công tác của thư viện:

     Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ)

5. Các biện pháp khác:

          Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh trong trường thấy rõ tầm quan trọng của sách báo nói chung,sách giáo khoa,sách nghiệp vụ và sách tham khảo trong nhà trường nói riêng.

          Mọi thành viên trong nhà trường biết cách sử dụng sách có hiệu quả nhất và phải có trách nhiệm giữ gìn,bảo quản sách không làm hư hỏng,mất mát

          Thực hiện nghiêm túc các quyết định của ngành,của trường làm đúng nghiệp vụ thư viện,tích cực các hình thức tuyên truyền,giới thiệu sách.

6. Lịch làm việc trong tuần:

Thứ

Sáng

Chiều

2

Trực cho mượn tài liệu, làm NV

Trực phòng đọc

3

Trực cho mượn tài liệu, làm NV

Trực phòng đọc

4

Trực cho mượn tài liệu, làm NV

Trực phòng đọc

5

Trực cho mượn tài liệu, làm NV

Trực phòng đọc

6

Trực cho mượn tài liệu, làm NV

Trực phòng đọc

7

Vệ sinh sắp xếp kho sách

Nghĩ

 

PHẦN THỨ III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG

Tháng/

năm

Nội dung kế hoạch

Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

T8/2019

- Vệ sinh kho sách

- Vệ sinh, kiểm tra lại 3 kho sách, có kế hoạch tu sửa, bổ sung sổ sách, hồ sơ của Thư viện.

- Lập kế hoạch hoạt động trong năm học của thư viện.

- Lọc kho sách để có kế hoạch  bổ sung tài liệu.

- Đề xuất với BGH nhà trường tổ chức các hoạt động đi vào nề nếp.

- Giới thiệu và phát hành sách giáo khoa cho học sinh mượn sách.

- Cho học sinh, giáo viện mượn sách kịp thời.

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

 

 

 

 

 

 

 

T9/2019

- Nhận hồ sơ thư viện

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Hưởng ứng phát động ủng hộ sách cũ cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học do Sở GD&ĐT và Nhà trường tổ chức

- Thông báo cho toàn thể học sinh đăng ký mua tài liệu giáo dục địa phương do phòng GD&ĐT đề ra

- Đề xuất với BGH nhà trường tổ chức các hoạt động đi vào nề nếp.

- Giới thiệu sách tháng 9.

- Xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn

- Kiện toàn vẩ quyết định thành lập TCVTV

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

 

 

 

 

T10/ 2019

- Nhập sách tài trợ xử lí nghiệp vụ

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Tham mưu với lãnh đạo trong việc bổ sung kho sách

- Sắp xếp xong các kho sách

- Giới thiệu sách tháng 10.

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

- Làm hồ sơ sổ sách,báo cáo

 

 

 

 

T11/2019

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Sắp xếp xong các kho sách

- Giới thiệu sách tháng 11, sách mới.

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

- Làm hồ sơ sổ sách,báo cáo

 

 

 

 

 

T12/2019

- Làm báo cáo thư viện gửi về phòng GD

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Sắp xếp,vệ sinh lại kho sách

- Viết phiếu mục lục

- Giới thiệu sách tháng 12

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

- Kiểm kê thư viện cuối năm

 

 

 

 

T1/2020

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Sắp xếp,vệ sinh lại kho sách

- Viết phiếu mục lục

- Giới thiệu và phát hành sách giáo khoa cho học sinh mượn sách.

- Nhập và xử lí kỷ thuật đối với tài liệu mới nhận

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

 

 

 

 

T2/2020

- Cho học sinh mượn sách cho học kỳ 2: đảm bảo dủ sách cho các em học tập.

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Tiếp tục đôn đốc kiêm tra phong trào đọc sách.

- Sắp xếp,vệ sinh lại kho sách

- Giới thiệu sách tháng 2

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

 

 

 

 

       T3/2020

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Sắp xếp,vệ sinh lại kho sách

- Viết phiếu mục lục

- Giới thiệu sách tháng 3

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

- Gửi hồ sơ công nhận kiểm tra thư viện cho phòng GD&ĐT

 

 

 

T4/2020

 - Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Sắp xếp,vệ sinh lại kho sách

- Viết phiếu mục lục

- Giới thiệu sách tháng 4

- Lên kế hoạch tuần cụ thể

 

 

 

 

T5/2020

- Làm báo cáo thư viện gửi về phòng GD

- Cho Giáo viên và học sinh mượn đủ tài liệu kịp thời

- Sắp xếp,vệ sinh lại kho sách

- Viết phiếu mục lục

- Giới thiệu sách tháng 5

- Nhập và xử lí kỷ thuật đối với tài liệu mới nhận

- Lên kế hoạch tuần cụ thể.

- Kiểm kê thư viện cuối năm

 

T6+7/2020

Bảo quản,sắp sếp lập kế hoạch bổ sung sách cho năm học mới

 

 

 

   Duyệt của lãnh đạo                                                   Người lập kế hoạch

        Hiệu Trưởng                                                                

 

 

 

Nguyễn   Thanh Xuân                                                     Đậu Thị Hằng             

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

admin

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1251

Các Tin đã đăng

  kế hoạch thư viện năm 2018 1/15/2019 7:06:36 PM

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369604 lần

Đang online: 19 người