CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020

10/30/2019 4:52:20 AM

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TUYÊN HÓA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG Cao Quảng, ngày 02 tháng 10 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 ----------- Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 của Hội đồng Đội huyện Tuyên Hóa; Bám sát Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Hội nghị viên chức của Nhà trường. Liên đội xây dựng chương t

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TUYÊN HÓA             ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

 


                                                                Cao Quảng, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020

-----------

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 của Hội đồng Đội huyện Tuyên Hóa; Bám sát Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Hội nghị viên chức của Nhà trường. Liên đội xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

         

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019 - 2020

Thiếu nhi Tuyên Hóa

Đoàn kết, chăm ngoan

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

         1. Triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục triển khai cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu".

2. Thực hiện có hiệu quả phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong đó tập trung thực hiện Điều 2 "Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt". Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2020, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

3. Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Luật trẻ em và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhất là kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại, bạo lực trẻ em.

4. Triển khai đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội.

5. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Tích cực phối hợp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% các Chi đội tích cực tham gia hưởng ứng các đợt thi đua lớn trong năm học.

2. Tổ chức cho đội viên đến với địa chỉ đỏ.

3. Liên đội hỗ trợ ít nhất 5 đội viên có hoàn cảnh khó khăn;

4. Liên đội  có mô hình hiệu quả trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho đội viên.

5. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và đội viên nòng cốt.

6. Liên đội thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

          7. 100% các chi đội tích cực hưởng ứng tham gia phong trào kế hoạch nhỏ bằng việc làm thiết thực thu gom giấy vụn hàng ngày.

          8. 100% các lớp hưởng ứng phong trào “Mua, đọc và làm theo báo đội”

          9.100% các chi đội tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tiến tới đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội.

10. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục học sinh

- Duy trì sĩ số: số lượng: 155/155 ; tỷ lệ:  100% (kể cả 02 học sinh khuyết tật)

- Tỉ lệ lên lớp thẳng (lớp 6, 7, 8):  số lượng: 111/113 ( 98,2%)

- Học sinh thi lại đạt kết quả lên lớp: số lượng: 1/2 em (50%) ; Tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại: 112/113 (99,1%)

- Tốt nghiệp THCS: số lượng: 41/41 (100%) - Hiệu quả đào tạo sau 4 năm: 41/41 (100%)

 - Xếp loại giáo dục đạo đức. (Đánh giá 154/155 em – Có 01 KT KĐG)

Lớp

Tổng số HS

ĐG

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

Ghi chú

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

Khối 6

40

34

85,0

6

15,0

0

 

0

 

 

Khối 7

46

39

84,8

7

15,2

0

 

0

 

 01 KT KĐG

Khối 8

27

20

74,1

6

22,2

1

3,7

0

 

 01 KT

Khối 9

41

37

90,2

4

9,8

0

 

0

 

 

Tổng

154

130

84,4

23

15,0

1

0,6

 

 

 01 KT KĐG

3.6. Xếp loại giáo dục văn hóa; (Đánh giá 154/155 em – 01 KT KĐG)

Lớp

Tổng số HS

ĐG

XẾP LOẠI HỌC LỰC

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

40

5

12,5

14

35.0

20

50,0

1

2.5

0

 

Khối 7

46

7

15,2

20

43,5

19

41,3

0

0

0

 

Khối 8

27

3

11,1

10

37,0

13

48,2

1

3,7

0

 

Khối 9

41

6

14,3

15

36,9

20

48,8

0

0

0

 

Tổng

154

21

13,6

59

38,3

72

46,8

2

1,3

0

 

- Giải các Hội thi:

TT

Nội dung tham gia

Số lượng giải các cấp

Ghi chú

Huyện

Tỉnh

QG

1

HSG các môn văn hóa lớp  lớp 9.

02

0

 

 

2

HSG các môn văn hóa lớp 8.

02

0

 

 

3

Sáng tạo KHKT

01

0

 

 

4

Điền kinh, thể thao

03

0

 

 

5

Tài năng Tiếng Anh (OTE)

0

0

 

 

11. Chỉ tiêu về công tác Đội:

-         Chi đội Vững mạnh xuất sắc: 03/05

-         Chi đội Vững mạnh: 02/05

-         Đội viên xuất sắc: 23

-         Đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ: 70%

-         Liên đội: Mạnh xuất sắc

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Tuyên Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi Tuyên Hóa thực hiện lời dạy “ Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với các hoạt động “Hành trình đến các địa chỉ đỏ” trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm. Đa dạng hóa các hình thức giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trên kênh thông tin của Đoàn, Đội trong năm.

- Tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: infographic, phim ngắn, clip, phim hoạt hình chibi…

- Thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biên giới, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt, những câu chuyện đẹp, những cuốn sách hay; thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt. Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường”; Ngày hội “Nét đẹp thầy trò”.

- Tổ chức sinh hoạt Liên đội chuyên đề “Em là mầm non của Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội năm 2020, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác”, Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 130 năm Ngày sinh nhật Bác.

- Thực hiện công tác “Trần Quốc Toản” thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ, chiến sỹ làm việc tại biên giới, hải đảo

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi Tuyên Hóa thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tốt; phát động đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tập, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động trang bị ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

- Tạo môi trường để phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong các liên đội, tích cực tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”, “Hành trình khoa học”; định hướng cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Tổ chức các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi; trang bị tủ sách măng non cho các liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tổ chức các hoạt động ngày hội thiếu nhi vui đọc sách, tuần đọc sách cho trẻ em;…Tiếp tục thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” gắn với xây dựng thói quen đọc sách cho đội viên, học sinh.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm thông qua phong trào Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

- Củng cố và nâng chất hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đội tuyên truyền măng non tại các Liên đội và địa bàn dân cư.

- Đa dạng hóa các hình thức động viên, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi Tuyên Hóa thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”…

- Thực hiện kế hoạch triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2019 - 2022.

- Duy trì, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở đô thị với các liên đội vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới.

-  Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt là khu vực cổng trường vào giờ tan học; thực hiện nghiêm tục nề nếp, nội quy, quy định của trường, lớp; hướng dẫn các em thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

- Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào trong các hoạt động, sinh hoạt của Đội. Khuyến khích các em tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân ca của địa phương, hướng dẫn các em tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi bổ ích, an toàn trong các dịp quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…

- Nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, tập trung vào các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, kỹ năng phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp cho cho đội viên, học sinh.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi Tuyên Hóa thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh…gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Hình thành thói quen đội viên, học sinh không xả rác; sau mỗi chương trình, chỗ mình không rác trong đội viên, học sinh.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của các “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” trong công tác tuyên truyền cho thiếu nhi về tác hại của ma túy, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi Tuyên Hóa thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Nói lời hay, làm việc tốt” để cổ vũ cái tốt, giúp đội viên, học sinh cổ vũ cái tốt và tránh xa cái xấu, giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn, hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm trong nhìn nhận những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những cái xấu…

- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi thông qua giao lưu với các điển hình tiên tiến, các tấm gương sáng, các văn nghệ sĩ có uy tín được trẻ em yêu thích nhằm góp phần tạo môi trường văn hóa giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách, tốt đẹp hướng đến xây dựng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong đội viên, học sinh.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác đội viên

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn”  dành cho học sinh toàn liên đội.

- Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018- 2022, tiếp tục nghiên cứu, triển khai “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên” và nghiên cứu triển khai mô hình Rèn luyện đội viên trực tuyến phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, gắn với đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

- Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy quyền tham gia trong các hoạt động Đội gắn với các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng đội viên. Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

2.2. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp đội viên phát huy tốt vai trò tự quản, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Đội.

          - Lựa chọn cán bộ BCH chi đội ngay từ đầu năm học, giao ban hàng tháng với BCH liên đội, đội an ninh sao đỏ.

          - Tích cực tham gia các cuộc giao lưu, thi tìm hiểu do Đội tổ chức.

          - Chuẩn hóa thiết bị, hồ sơ sổ sách theo quy định của Hội đồng đội các cấp.

          - Tích cực phối hợp với liên đội tổ chức các hoạt động cho đội viên.

          * Chỉ tiêu phấn đấu.

          - 100% đội viên thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” sửa đổi. Trong đó: 70% đội viên đạt chuyên hiệu ở các hạng.

          - 100% đội viên hưởng ứng và tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua.

          - 100% chi đội có đội sao đỏ, ban chấp hành chi đội, trạng bị đủ sổ chi đội, sổ sơ kết tuần, ghi chép sạch sẽ.

          - Thường xuyên tập huấn công tác đội cho đội ngũ cán bộ liên, chi đội.

2.3. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt), thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học.

- Chủ động lựa chọn xây dựng và hướng dẫn các Chi đội thực hiện sinh hoạt chủ điểm tại các Chi đội gắn với ngày lễ lớn trong năm.

2.4. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong dịp hè và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trẻ em trong hè.

- Duy trì và nhân rộng các hình thức sinh hoạt: Câu lạc bộ sở thích, Lớp học tình thương, Đội tuyên truyền măng non, các hoạt động chăm sóc phát huy các di tích lịch sử, bảo tàng văn hóa, cách mạng… nhằm hướng các em tham gia các hoạt động học tập, vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội ở địa phương.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

          - 100% phụ trách lớp có sổ sách theo đúng qui định, giữ gìn sạch đẹp, được hướng dẫn cụ thể.

          - 100% giáo viên đăng ký dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu hoặc giúp đỡ vật chất cho học sinh nghèo.

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chi đội, theo dõi, đánh giá, báo cáo kịp thời

          - Triển khai đủ sổ sách, tìm hiểu hoàn cảnh, lực học của hoc sinh để có kế hoạch giúp đỡ.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật trẻ em

- Tập trung nguồn lực, thời gian cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em, trung thu, Tết nguyên đán. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo nắm rõ số lượng và tìm hiểu nguyên nhân học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học; chủ động giúp đỡ các em quay lại trường.

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư; các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu cho Đoàn hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt hè tại địa phương.

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các hoạt động sinh hoạt Đội. Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đội ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Các cơ sở Đoàn, Đội phân công cán bộ, thành lập các tổ, đội, nhóm nòng cốt nắm bắt tình hình trẻ em và phối hợp xử lý thông tin được phản ánh từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; định kỳ hằng quý báo cáo tình hình trẻ em với Đoàn, Đội cấp trên và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn. Kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em và kiến nghị xử lý các hành vi xâm hại quyền trẻ em.

- Triển khai xây dựng mô hình “Hội đồng trẻ em”  và các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em như: câu lạc bộ quyền trẻ em, câu lạc bộ phóng viên nhỏ, đội tuyên truyền măng non.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Liên đội

- Xây dựng và ban hành chương trình năm học, chỉ đạo, hướng dẫn các chi đội triển khai thực hiện Chương trình năm học 2019 - 2020.

- Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020.

- Hướng dẫn các chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới.

- Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường và chủ động chuẩn bị tham gia hiệu quả các hoạt động cấp huyện và cấp tỉnh.

-  Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội

2. Các chi đội

- Triển khai cụ thể hóa chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 phù hợp với chi đội mình.

-  Tham gia các buổi tập huấn cho đội ngũ phụ trách Đội và Ban chỉ huy chi đội do Liên đội tổ chức.

          VI. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN  

1. Kết hợp với Liên đội tổ chức tốt các buổi ngoại khóa, các ngày lễ lớn của đất nước như:

- Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020;

          - Kỷ niệm 51 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành giáo dục 15/10/1968 – 15/10/2019, và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10   

          - Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

          - Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

          - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/21930 – 3/2/2020).

          - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

          - Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ, tiến bước lên Đoàn”.

          - Kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, ngày sinh nhật Bác 19/5.

2. Tổ chức các hoạt động Vui hội trăng rằm 2019, tích hợp “Bảo vệ môi trường” nói không với rác thải nhựa.

3. Tham gia văn nghệ, báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4. Tham gia thi nghi thức Đội cấp trường do Liên đội tổ chức.

5. Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

6. Tổ chức và tham gia các hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống.

7. Tổ chức và thực hiện 100% các hoạt động, phong trào cấp trên phát động.

8. Tổ chức lễ trưởng thanh Đội, giới thiệu thanh niên ưu tú khối lớp 9 kết nạp vào Đoàn.

Liên đội đề nghị các Chi đội cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020.

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019- 2020, các Chi đội chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của của Chi đội.

Duyệt của BGH

TM. BCH LIÊN ĐỘI

Tổng phụ trách

 

 

                 Nguyễn Thị Mai

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

admin

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8986

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369608 lần

Đang online: 23 người