KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

11/11/2019 9:17:46 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/11

Sáng

Chào cờ

 

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chỉ đạo học sinh lao động

Lao động

Lao động

 

Thứ Ba

12/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường ,

Thi HSG khối 9

 

Thứ Tư

13/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

BD HSG - Phụ đạo HSY

Làm việc bình thường

BD - Phụ đạo

 

Thứ Năm

14/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Sáu

15/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

BD HSG - Sáng tạo KHKT

Làm việc bình thường

BD 

 

Thứ Bảy

16/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học - Giao ban

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

17/11

Sáng

 

TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6766

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369602 lần

Đang online: 17 người