KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12

11/4/2019 5:17:02 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

4/11

Sáng

Chào cờ

 

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

 

Chiều

Kiểm tra PC tại Đlê

Làm việc bình thường

 

Thứ Ba

5/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

BD HSG - Phụ đạo HSY

Làm việc bình thường ,

học bồi dưỡng

 

Thứ Tư

6/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Lao động

Lao động

Lao động

 

Thứ Năm

7/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

BD HSG- họp TCM

Làm việc bình thường

học bồi dưỡng

 

Thứ Sáu

8/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

 

Chiều

Họp thi đua-Họp HĐSP

Họp HĐSP

Họp HĐSP

 

 

Thứ Bảy

9/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học - Giao ban

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

10/11

Sáng

 

TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8599

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369600 lần

Đang online: 15 người