KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

11/17/2019 6:46:32 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/11

Sáng

Chào cờ

 

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Thao giảng chào mừng ngày 20/11

Làm việc bình thường

Học tiết thao giảng

 

Thứ Ba

19/11

Sáng

Tổ chức hội diễn văn nghệ

Tọa đàm 20/11

Tổ chức hội diễn văn nghệ

Tọa đàm 20/11

Tổ chức hội diễn văn nghệ

Tọa đàm 20/11

Tổ chức hội diễn văn nghệ

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Tư

20/11

Sáng

 

 

Chiều

Tọa đàm 20/11 tại xã 

Tọa đàm 20/11 tại xã 

Tọa đàm 20/11 tại xã 

 

Thứ Năm

21/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Sáu

22/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bù TKB thứ 3

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

23/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học - Giao ban

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

24/11

Sáng

 

TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5799

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 369605 lần

Đang online: 20 người